Υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας με την οποία καθορίζονται οι κατηγορίες επαγγελμάτων και επιχειρήσεων που υποχρεούνται, εντός τριών μηνών, να εγκαταστήσουν POS και να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4446/2016. Όσοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας οφείλουν να συμμορφωθούν εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ. Όσοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή στη σχετική μεταβολή μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός μηνός από την έναρξη, ή τη μεταβολή. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Το…

Read More

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ.1005/2017 εγκύκλιος με την οποία καθορίζονται οι δαπάνες για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017. Ποσό δαπανών Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για να διατηρηθεί η μείωση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.4172/2013, ο φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δηλαδή κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παροχών Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν.3862/2010 (μεταφορά πίστωσης, εντολές άμεσης χρέωσης, πάγιες εντολές), και διενεργούνται μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), ηλεκτρονικού πορτοφολιού…

Read More

Οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.4321/2014 αναφέρονται στους λόγους απώλειας της ρύθμισης. Το άρθρο αυτό έχει υποστεί έως και σήμερα τέσσερις (4) τροποποιήσεις (Ν.4331/2015, Ν.4336/2015, Ν.4337/2015 και τον Ν.4346/2015). Με τον τελευταίο νόμο 4346/2015 και ειδικότερα την παρ.1 του άρθρου 4τροποποιείται η περίπτωση δ΄ του άρθρου 8 του Ν.4321/2015 και αναφέρεται ότι η απώλεια της ρύθμισης μετά από ορισμένη προθεσμία (30 ή 15 ημερών ανάλογα) λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ισχύει για νέες οφειλές που προέκυψαν μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και η νόμιμη προθεσμία καταβολής τους λήγει μετά τις 15/12/2015. Ας δούμε όμως αναλυτικά τους λόγους απώλειας της ρύθμισης των 100 δόσεων (Ν.4321/2015), επικεντρώνοντας την ανάλυσή μας στις αλλαγές…

Read More

Αν και η συνέντευξη πέρασε στα «ψηλά» του ηλεκτρονικού τύπου, θεωρούμε ότι αξίζει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία επειδή περιγράφει ανάγλυφα τον τρόπο που λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν στους φορολογούμενους. Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής έχει διατάξει εσωτερικό έλεγχο με στόχο να σταματήσουν οι «ό,τι να ’ναι έλεγχοι» και να εντοπισθούν τα λάθη. (Εφημερίδα Καθημερινή 8/11/2016) Αυτό που ίσως δεν γνωρίζει το «ευρύ κοινό», είναι πως η θέση καθενός στο Υπουργείο Οικονομικών κρίνεται από τα αποτελέσματα που θα φέρει. Τα αποτελέσματα βέβαια χωρίζονται σε δύο ειδών, τα θεωρητικά ή αλλιώς τα «βεβαιωθέντα ποσά» και τα πραγματικά, ή αλλιώς τα εισπραχθέντα ποσά. Η…

Read More

Η υποχρέωση της ΓΓΔΕ να επιστρέψει φόρους με βάση τα πιστωτικά εκκαθαριστικά σημειώματα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του τρέχοντος οικονομικού έτους συμπίπτει χρονικά με την βεβαίωση του ENΦΙΑ του 2016, οπότε με βάση το άρθρο 83 του ΚΕΔΕ υφίσταται η δυνατότητα της Δημόσιας Αρχής αυτεπάγγελτου συμψηφισμού των επιστροφών φόρου με τις μη ληξιπρόθεσμες οφειλές ΕΝΦΙΑ, τις οποίες θα χρωστούν οι δικαιούχοι των επιστροφών. Σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 4174/2013 περί Κ.Φ.Δ., σχετικά με την επιστροφή φόρου, ορίζεται ότι: «1. Εάν ο φορολογούμενος δικαιούται επιστροφή φόρου, η Φορολογική Διοίκηση, αφού συμψηφίσει τους οφειλόμενους από τον φορολογούμενο φόρους με το ποσό προς επιστροφή, προβαίνει στην επιστροφή της τυχόν…

Read More